e-chains®и принадлежности e-chainsystems® - пъпната връв на модерните машини. Оразмерени от склад.


С експерти за бързо разработване и изчисляване

Кабеловодещи вериги и кабеловодещи верижни системи

chainflex®Инсталации Специални инсталации за e-chains® - тествани, тествани, тествани. Над 1040 типа на склад.


С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация

Специални инсталации за кабеловодещи вериги

readycable®Задвижващи инсталации Специално за използване в кабеловодещи вериги. Различни типове инсталации с различни одобрения и съответствия.


С бързо намиране на продуктите

Задвижващи инсталации

readychains®Конфекциониране Готови за монтаж
e-chainsystems® и конфекционирани инсталации за Вашите машини. От един брой, доставяни за 1 до 10 дни!

С бърз конфигуратор щекер-инсталация

Конфекционирани, готови за монтаж кабеловодещи верижни системи и инсталации

iglidur®Плъзгащи лагери Увеличаване на срока на експлоатация, намаляване на разходите и премахване на смазването. 7000 типа на склад.

С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация

Пластмасови плъзгащи лагери без поддръжка

igubal®Шарнирни лагери Комплексна програма от саморегулиращи се лагери от плъзгащи пластмаси, без поддръжка. 1500 типа на склад.

С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация

Пластмасови шарнирни лагери без поддръжка

drylin®Линейна техника Без смазване, лека, тиха, модулна, дълготрайна, изгодна. Индивидуално оразмерена от склада. Над 1800 типа на склад.

С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация

Линейна техника без поддръжка

drylin®Задвижваща техника Шпинделни подаващи маси без смазване, оси за зъбни ремъци и линейни модули в различни комбинации от материали и валове.

С бързо намиране на продуктите

Задвижваща техника

drylin® EЕлектрически линейни оси Линейна техника на модулен принцип с принадлежности и двигатели.С бързо намиране на продукти и на срока на експлоатация

Електрически линейни оси

drylin® SDРезбови задвижвания Самосмазващи се пластмасови гайки с шпиндели с трапецовидна или със стръмна резба.


С бързо намиране на продукти и на срока на експлоатация

Резбови задвижвания

iglidur® PRTполимерни плъзгащи лагери за кръгли маси С плъзгащи елементи от материал без поддръжка и смазване.

полимерни плъзгащи лагери за кръгли маси

xiros®Пластмасови
сачмени лагери
За работа на сухо без поддръжка, без смазване за температури до 150 °C.

С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация

Пластмасови сачмени лагери без поддръжка

iglidur®Заготовка iglidur® сега също и като объл материал или обработен до желана форма.С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация

iglidur® Заготовка

Трибоматериали iglidur® за 3D принтерии услуги за 3D печат Нови материали, които са до 50 пъти по-устойчиви на износване в сравнение със стандартните материали за 3D печат и услуги за 3D печат.

3D Printing Service

iglidur®Сегменти Заменете щанцованите PTFE-ленти със само един защипващ се направляващ пръстен. Сегменти от свободноизбираеми материали.

С бързо намиране на продукти

Сегменти

robolink®Многоосов шарнир за роботи Интеграция на различни движещи механизми в един конструктивен детайл.

С бързо намиране на продукти

Многоосов шарнир за роботи

pikchain®Транспортна верига Интелигентната транспортна верига за Pick & Place решения. Машинен елемент за производителите на машини и съоръжения в автоматизацията.

Транспортна верига

РоботиКомплексно
оборудване
Енергозахранващи системи за работи, също и като комплексно решение, включително инсталации, подходящи за кабеловодещи вериги.

С онлайн конфигуратор за оборудване на осите на робота

Оборудване за индустриални роботи

Монтажен сервизНа място Приемане, разработка, конфекциониране, доставка до комплексния монтаж на кабеловодещи вериги с всички компоненти от една фирма при Вас на място.

С калкулируема фиксирана цена

Индустриален монтаж

Индустриални решения igus® предлага тук специфично за клиента начало с подходящи продукти за Вашия бранш и специални решения.

Бързо намиране на референции

Индустриални решения
Stocking distributor
Hennlich OOD | Хенлих ООД
ул. Брезовско шосе №147А, Рота център, ет. 3
4003 Пловдив
Tel.: +359 32 511326
Fax: +359 32 621929

igus® EOOD | игус ЕООД
2, Lui Ayer str., fl.4, off. 4
1404 Sofia
Tel.: +3359 2 850 8409
Tel: +359 876 210 214
Fax: +359 2 850 8409

igus® contact: i_Bulgarien_E@igus.de

Хенлих - интернет страница

Contact E-Mail

myigus myCatalog
No minimum order
On-site and telephone support Delivery from 24h* Free samples

Повече от 100.000 продукта на склад. Може да поръчате от понеделник до петък от 8:30 до 20:00 и събота от 8:30 до 12:00!

Newsletter Registration
Terms and Conditions Imprint General Information Data Privacy Protection Declaration

We're interested in your opinion!
To the visitor survey
Sitemap