My contact person
Select location
       

e-chains® и принадлежности e-chain systems® - пъпната връв на модерните машини. Оразмерени от склад.С експерти за бързо разработване и изчисляване

Кабеловодещи вериги и кабеловодещи верижни системи

chainflex® Инсталации Специални инсталации за e-chains® - тествани, тествани, тествани. Над 1354 типа на склад. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More information Shop

Специални инсталации за кабеловодещи вериги

readycable® Задвижващи инсталации Специално за използване в кабеловодещи вериги. Различни типове инсталации с различни одобрения и съответствия. С бързо намиране на продуктите More information Shop

Задвижващи инсталации

readychains® Конфекциониране Готови за монтаж e-chain systems® и конфекционирани инсталации за Вашите машини. От един брой, доставяни за 1 до 10 дни! С бърз конфигуратор щекер-инсталация

Конфекционирани, готови за монтаж кабеловодещи верижни системи и инсталации

iglidur® Плъзгащи лагери Увеличаване на срока на експлоатация, намаляване на разходите и премахване на смазването. 7000 типа на склад. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More Information Shop

Пластмасови плъзгащи лагери без поддръжка

igubal® Шарнирни лагери Комплексна програма от саморегулиращи се лагери от плъзгащи пластмаси, без поддръжка. 2600 типа на склад. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More information Shop

Пластмасови шарнирни лагери без поддръжка

drylin® Линейна техника Без смазване, лека, тиха, модулна, дълготрайна, изгодна. Индивидуално оразмерена от склада. Над 1800 типа на склад. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация

Линейна техника без поддръжка

drylin® Задвижваща техника Шпинделни подаващи маси без смазване, оси за зъбни ремъци и линейни модули в различни комбинации от материали и валове. С бързо намиране на продуктите

Задвижваща техника

drylin® E Електрически линейни оси Линейна техника на модулен принцип с принадлежности и двигатели. С бързо намиране на продукти и на срока на експлоатация

Електрически линейни оси

drylin® SD Резбови задвижвания Самосмазващи се пластмасови гайки с шпиндели с трапецовидна или със стръмна резба. С бързо намиране на продукти и на срока на експлоатация More information Shop

Резбови задвижвания

iglidur® PRT полимерни плъзгащи лагери за кръгли маси С плъзгащи елементи от материал без поддръжка и смазване. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More information Shop

полимерни плъзгащи лагери за кръгли маси

xiros® Пластмасови сачмени лагери За работа на сухо без поддръжка, без смазване за температури до 150 °C. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More informations Shop

Пластмасови сачмени лагери без поддръжка

iglidur® Заготовка iglidur® сега също и като объл материал или обработен до желана форма. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More informations Shop

iglidur® Заготовка

Трибоматериали iglidur® за 3D принтерии услуги за 3D печат Нови материали, които са до 50 пъти по-устойчиви на износване в сравнение със стандартните материали за 3D печат и услуги за 3D печат. 3D printing service More Information Shop

3D Printing Service

iglidur® Сегменти Заменете щанцованите PTFE-ленти със само един защипващ се направляващ пръстен. Сегменти от свободноизбираеми материали. С бързо намиране на продукти Shop

Сегменти

robolink® Многоосов шарнир за роботи Интеграция на различни движещи механизми в един конструктивен детайл. С бързо намиране на продукти More information Shop

Многоосов шарнир за роботи

Pneumatic hoses Pneumatic hoses especially for heavy duty use in energy chains.

Pneumatic hoses

Роботи Комплексно оборудване Енергозахранващи системи за работи, също и като комплексно решение, включително инсталации, подходящи за кабеловодещи вериги. С онлайн конфигуратор за оборудване на осите на робота

Оборудване за индустриални роботи

Монтажен сервиз На място Приемане, разработка, конфекциониране, доставка до комплексния монтаж на кабеловодещи вериги с всички компоненти от една фирма при Вас на място. С калкулируема фиксирана цена

Индустриален монтаж

Индустриални решения igus® предлага тук специфично за клиента начало с подходящи продукти за Вашия бранш и специални решения. Бързо намиране на референции

Индустриални решения

iglidur® Tribo-Tape Versatile liner With a thickness of only 0.5 mm the space requirement is very low. Suitable for the smallest installation spaces Shop

tribotape