My contact person
Select location
       

e-chains® и принадлежности e-chain systems® - пъпната връв на модерните машини. Оразмерени от склад.С експерти за бързо разработване и изчисляване

Кабеловодещи вериги и кабеловодещи верижни системи

chainflex® Инсталации Специални инсталации за e-chains® - тествани, тествани, тествани. Над 1354 типа на склад. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More information Shop

Специални инсталации за кабеловодещи вериги

readycable® Задвижващи инсталации Специално за използване в кабеловодещи вериги. Различни типове инсталации с различни одобрения и съответствия. С бързо намиране на продуктите More information Shop

Задвижващи инсталации

readychains® Конфекциониране Готови за монтаж e-chain systems® и конфекционирани инсталации за Вашите машини. От един брой, доставяни за 1 до 10 дни! С бърз конфигуратор щекер-инсталация

Конфекционирани, готови за монтаж кабеловодещи верижни системи и инсталации

iglidur® Плъзгащи лагери Увеличаване на срока на експлоатация, намаляване на разходите и премахване на смазването. 7000 типа на склад. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More Information Shop

Пластмасови плъзгащи лагери без поддръжка

igubal® Шарнирни лагери Комплексна програма от саморегулиращи се лагери от плъзгащи пластмаси, без поддръжка. 2600 типа на склад. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More information Shop

Пластмасови шарнирни лагери без поддръжка

drylin® Линейна техника Без смазване, лека, тиха, модулна, дълготрайна, изгодна. Индивидуално оразмерена от склада. Над 1800 типа на склад. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация

Линейна техника без поддръжка

drylin® Задвижваща техника Шпинделни подаващи маси без смазване, оси за зъбни ремъци и линейни модули в различни комбинации от материали и валове. С бързо намиране на продуктите

Задвижваща техника

drylin® E Електрически линейни оси Линейна техника на модулен принцип с принадлежности и двигатели. С бързо намиране на продукти и на срока на експлоатация

Електрически линейни оси

drylin® SD Резбови задвижвания Самосмазващи се пластмасови гайки с шпиндели с трапецовидна или със стръмна резба. С бързо намиране на продукти и на срока на експлоатация More information Shop

Резбови задвижвания

iglidur® PRT полимерни плъзгащи лагери за кръгли маси С плъзгащи елементи от материал без поддръжка и смазване. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More information Shop

полимерни плъзгащи лагери за кръгли маси

xiros® Пластмасови сачмени лагери За работа на сухо без поддръжка, без смазване за температури до 150 °C. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More informations Shop

Пластмасови сачмени лагери без поддръжка

iglidur® Заготовка iglidur® сега също и като объл материал или обработен до желана форма. С бързо намиране на продукти и данни за срока на експлоатация More informations Shop

iglidur® Заготовка

Трибоматериали iglidur® за 3D принтерии услуги за 3D печат Нови материали, които са до 50 пъти по-устойчиви на износване в сравнение със стандартните материали за 3D печат и услуги за 3D печат. 3D printing service More Information Shop

3D Printing Service

iglidur® Сегменти Заменете щанцованите PTFE-ленти със само един защипващ се направляващ пръстен. Сегменти от свободноизбираеми материали. С бързо намиране на продукти Shop

Сегменти

robolink® Многоосов шарнир за роботи Интеграция на различни движещи механизми в един конструктивен детайл. С бързо намиране на продукти More information Shop

Многоосов шарнир за роботи

Pneumatic hoses Special pneumatic hoses for heavy-duty use in energy chains®.
Test in e-chains® in many millions of test cycles
Shop

Pneumatic hoses

Роботи Комплексно оборудване Енергозахранващи системи за работи, също и като комплексно решение, включително инсталации, подходящи за кабеловодещи вериги. С онлайн конфигуратор за оборудване на осите на робота

Оборудване за индустриални роботи

Монтажен сервиз На място Приемане, разработка, конфекциониране, доставка до комплексния монтаж на кабеловодещи вериги с всички компоненти от една фирма при Вас на място. С калкулируема фиксирана цена

Индустриален монтаж

Индустриални решения igus® предлага тук специфично за клиента начало с подходящи продукти за Вашия бранш и специални решения. Бързо намиране на референции

Индустриални решения

iglidur® Tribo-Tape Versatile liner With a thickness of only 0.5 mm the space requirement is very low. Suitable for the smallest installation spaces Shop

tribotape